Dekan

Name Kontakt
Thomas Freimann Thomas Freimann
Prof. Dr.-Ing.

Prodekan

Name Kontakt
Eric Simon Eric Simon
Prof. Dr.-Ing.